tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

22.05.2017

Pies odłowiony w dniu 22 maja 2017 r. przy ul. Wapiennej.

Autor: rb