tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

21.01.2019 ul. Fulmana

Pies odłowiony w dniu 21 stycznia przy ul. Fulmana.

Autor: rb