tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

18.08.2017

Pies odłowiony w dniu 18 sierpnia przy ul. Świętoduskiej.

Autor: rb