tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

05.04.2017

Pies odłowiony w dniu 5 kwietnia 2017 r. przy ul. Świętochowskiego.

Autor: rb