tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Utrudnienia w ruchu na ul. Sławinkowskiej/Ziemskiej

W dniu 03-10-2018 od godziny 8.00 zostanie zamknięty dla ruchu 100metrowy odcinek ulicy między wiaduktem nad S-12/17/19, a  rondem stanowiącym skrzyżowanie ul. Ziemskiej (droga powiatowa 2418L) na terenie Gminy Jastków z Drogą Wojewódzką nr 809. Jest to związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni całą jej szerokością. Komunikacja publiczna, realizowana przez MPK Lublin, będzie w tym czasie wstrzymana, szczegółowe rozwiązania opublikuje ZTM w Lublinie na swojej stronie internetowej. Pojazdy prywatne o dop. masie całkowitej do 3,5tony będą mogły korzystać z oznakowanego objazdu ulicą gminy Jastków tj. ul. Szarugi i drogą serwisową wzdłuż S12/17/19. Ulica zostanie otwarta po ostygnięciu masy, tj. około godziny 20.00.

 

W przypadku prognozowania warunków niepozwalających na prowadzenie prac, zostaną one odwołane do godziny 15tej w dniu jutrzejszym.

Autor: rb