tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Ukarany sprawca podrzucania śmieci

W dniu 8 czerwca 2018 r. około godziny 4.45 patrol Straży Miejskiej przy wsparciu strażnika pełniącego służbę w monitoringu miejskim podjął interwencję wobec mężczyzny podrzucającego śmieci przy koszu na rogu ulic Koryznowej i Ponikwoda. Sygnały o podrzucaniu śmieci w tym miejscu docierały do Straży Miejskiej już kilkakrotnie i prowadzone były działania mające na celu ukaranie sprawcy tego wykroczenia. Kontrolowaliśmy to miejsce z uwagi na to, że śmieci bytowe podrzucane tam były w różnych godzinach i różnych dniach; strażnicy pojawiali się tam regularnie.

Na mężczyznę został nałożony mandat karny w wysokości 300 zł.

Autor: rb