tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Święto Straży Miejskiej

W święto Straży Miejskiej, które przypada 29 sierpnia,  w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem władz miasta oraz licznych zaproszonych gości, podczas którego wyróżniającym się strażnikom zostały wręczone awanse i nagrody. 

Między innymi wręczono medale od Prezydenta Miasta Lublin dwóm strażnikom, którzy w dniu 11 lipca przy pomocy defibrylatora uratowali życie starszego mężczyzny. Ponadto pięciu funkcjonariuszy, za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i duże zaangażowanie w pracę oraz dbałość o dobre imię Straży Miejskiej, otrzymało awans służbowy. 

Autor: rb