tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Święto Straży Miejskiej

W siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wyróżniającym się strażnikom zostały wręczone awanse i nagrody.