tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Straż Miejska Miasta Lublin otrzymała 8 defibrylatorów

Straż Miejska Miasta Lublin została wyposażona w osiem takich urządzeń mobilnych. Będą one na wyposażeniu pojazdów, które w danym dniu będą w służbie.
Przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin będą je stosować i łatwiej udzielić pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania układu krążenia.Defibrylator jest urządzeniem medycznym, które analizuje pracę serca i w przypadku konieczności, za pomocą elektrod defibrylacyjnych, dostarcza do niego określoną energię elektryczną.

Gdy mamy do czynienia z nieprawidłowym rytmem serca, poprzez defibrylację doprowadzamy do stabilizacji jego pracy jako pompy.
Defibrylatory serca to nowoczesne i niezawodne urządzenia, które poprzez specjalny program poprowadzą ratującego przez cały proces ratunkowy.

Autor: RG