tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Informacje o zaginionych zwierzętach

Do Straży Miejskiej często zgłaszane są przez mieszkańców przypadki bezpańskich lub zagubionych psów błąkających się po osiedlach. Psy takie są odławiane i, jeżeli nie można ustalić ich właściciela, przewożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Informacje o odłowionych zwierzętach wraz ze zdjęciami znajdują się na stronie internetowej Straży Miejskiej w zakładce „Odłowione psy – przekazane do schroniska”. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi informacjami, szczególnie w przypadku zaginięcia zwierzęcia domowego.  

Autor: rb