tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Dane osobowe w śmieciach

W dniu 2 lipca około godz. 20.30 funkcjonariusze Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali zgłoszenie od dyżurnego Straży Miejskiej dotyczące dużej ilości śmieci wysypanych przy ul. Nadrzecznej. Patrol udał się na miejsce, gdzie stwierdził liczne porozrywane worki, w których znajdowały się ubrania oraz dokumenty, w tym zawierające dane osobowe. Strażnicy sporządzili dokumentację, którą następnie, wraz z zabezpieczonymi danymi osobowymi, przekazali na Komisariat III Policji w Lublinie.

Autor: rb