tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Jak co roku w ostatnią niedzielę listopada (26.11.) odbyła się wielka uliczna zbiórka akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Straż Miejska Miasta Lublin jak zwykle aktywnie włączyła się w te działania. Funkcjonariusze Eko-Patrolu uczestniczyli w akcji jako wolontariusze zbierający dary od mieszkańców Lublina, ponadto wyznaczone patrole dbały o bezpieczeństwo zbierających, a także kierowały ruchem podczas zwożenia darów z punktów zbiórek do magazynu.  

Autor: rb