tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Z podziękowaniami

Od dzisiaj Straż Miejska Miasta Lublin dysponuje wieloformatową grą planszową "BEZPIECZNI ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ" oraz fantomem do szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z defibrylatorem szkoleniowym otrzymanymi z Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Dzięki temu  Straż Miejska Miasta Lublin może wzbogacić swoją działalność szkolno-profilaktyczną o nowe ciekawe elementy do nauki.Gra planszowa  w bardzo atrakcyjny i zabawny sposób prezentuje dobre nawyki i właściwe zachowania oraz zagrożenia w ruchu drogowym. Jest ona wykorzystywana przez nasz oddział szkolno-profilaktyczny w przedszkolach i szkołach do nauki dzieci i młodzieży.

Czas pandemii pokazał nam, że o szkolenia jest bardzo ciężko i trudno podnosić kwalifikacje pracownikom. Nasi strażnicy miejscy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia będą mogli, przy pomocy fantoma i defibrylatora, sukcesywnie przykazywać swoją wiedzę pozostałym funkcjonariuszom i nie tylko....być może będzie to kolejny nasz program w przedszkolach i szkołach.

Za życzliwość serdecznie dziękujemy Jerzemu Ostrowskiemu - Dyrektorowi Wydzaiału  Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

 

 Opis gry znajdą Państwo w zakładce "Profilaktyka"

Autor: AC-P