tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Ulotki informacyjne Straży Miejskiej Miasta Lublin

Straż Miejska Miasta Lublin, niezależnie od stosowania środków przewidzianych prawem, działa również prewencyjnie i profilaktycznie. Za pomocą ulotek informujemy kierowców i apelujemy o przestrzeganie przepisów. Ulotki takie umieszczane są za wycieraczką pojazdu.

Informujemy w ten sposób o zasadach ruchu drogowego, takich jak np. obowiązek pozostawiania 1,5 metra przejścia dla pieszych w przypadku parkowania pojazdu na chodniku, bądź o zasadach obowiązujących na terenie oznakowanym jako „strefa zamieszkania”.

W przypadku miejsc, w których zieleń została zniszczona, pozostawiamy ulotkę „Tu był trawnik”, która ma uświadamiać kierowcom, jakie skutki przynosi pozostawianie pojazdu w takim miejscu.

Ulotki pozostawiamy również w sytuacji, gdy na danym obszarze została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Strażnicy przez pewien czas działają edukacyjnie, zanim zaczną stosować inne środki przewidziane przez kodeks wykroczeń.

Autor: rb