tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Pożegnanie długoletniej pracownicy Straży Miejskiej

W dniu 28 stycznia 2021 roku pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę długoletnią pracownicę Straży Miejskiej Miasta Lublin, starszą inspektor Wandę Grabowską. 

Pani Wanda Grabowska rozpoczęła pracę w jednostce niedługo po jej założeniu i przepracowała w niej blisko 30 lat. Przez wiele lat pełniła funkcję oskarżyciela publicznego. 

Z okazji zakończenia pracy w Straży Miejskiej została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Lublin medalem Zasłużony dla Miasta Lublina. 

Dziękujemy za wszystkie wspólnie spędzone lata i życzymy Pani Wandzie wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i wiele satysfakcji w dalszym życiu.

Autor: rb