tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Koronawirus- ogólne informacje

Co to jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

 

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

 

Jakie mogą być objawy COVID-19?

Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem a także utrata węchu i smaku.  Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

 

Ochrona przed koronowirusem?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%). Ponadto, należy pamiętać o:

 •  prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, 
 •  zasłanianiu twarzy podczas kichania oraz zachowanie bezpiecznej odległości od osób kaszlących

to podstawowe zasady jakie należy zachować, by chronić się przed koronawirusem.

Służby sanitarne apelują o ich przestrzeganie, bieżące śledzenie komunikatów oraz zachowanie spokoju i nieuleganie panice. 

ZASADY MYCIA RĄK

https://psselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/psselublin/userfiles/image/OZIPZ/koronawirus/Jak-my%C4%87-r%C4%99ce(1).png

 

UWAG  

WAŻNE ZMIANY - Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • utrata węchu lub smaku

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • biegunka,
 • wymioty

Jeżeli występują u ciebie duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na numer 112 lub 999, aby uzyskać pomoc medyczną, i uprzedź, że masz lub możesz mieć koronawirusa.

Upewnij się, czy twoje objawy są charakterystyczne dla koronawirusa.

 

Wykonaj test oceny ryzyka online.

Jeśli masz takie objawy:

Jeśli twoje objawy są typowe dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Rejestr placówek POZ znajdziesz tutaj. Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.

Jeśli lekarz wybrany przez ciebie jako lekarz pierwszego kontaktu akurat nie dyżuruje, twoja przychodnia skieruje cię do lekarza dyżurnego, który go w tym momencie zastępuje i ma prawo wystawić zlecenie na wykonanie testu. 

Skorzystaj z wyszukiwarki poradni podstawowej opieki zdrowotnej: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Zlecenie wykonania testu na koronawirusa może wystawić Ci lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. Jeśli czujesz się bardzo źle, zadzwoń na 112 – koniecznie powiedz, że prawdopodobnie masz COVID-19.

Skierowanie na test

Jeśli masz objawy, które kwalifikują cię do testu na koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawi ci skierowanie na test.

Zlecenie wykonania testu na koronawirusa może także wystawić lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej, lekarz, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (hospicja) oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Sprawdź, jakie są szczegółowe zasady dotyczące zlecania testów na koronawirusa.

Zasady zlecania testów na koronawirusa.

Znajdź mobilny punkt pobrań wymazu.

Wyniki testu

Informację o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, lekarz rodzinny poinformuje cię o tym. Otrzymasz również informację o dalszej formie leczenia. Może to być: 

 • skierowanie do szpitala, 
 • rozpoczęcie izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, gdyż narażałyby w ten sposób na zakażenie koronawirusem najbliższych),
 • rozpoczęcie izolacji domowej.
 1. Podajemy link na infolinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną  -  https://psselublin.pis.gov.pl/
 2. 800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  

Autor: AC-P