tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zmiana organizacji ruchu na ul. Nałkowskich i Romera

Informujemy, że w związku z prowadzonymi bezwykopowymi robotami remontowymi sieci sanitarnej w dniach 21-22.11.2018 zostanie wprowadzone czasowe zajęcie jednej strony jezdni ul. Eugeniusza Romera i Nałkowskich w rejonie ich skrzyżowania oraz zajęcie części parkingu na terenie osiedla im. Nałkowskich. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Autor: rb