tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zamknięcie dla ruchu ul. Strojnowskiego

Informujemy, że w związku z rozbudową ul. Abramowickiej od dnia 9 stycznia zostanie zamknięta dla ruchu ul. Strojnowskiego od skrzyżowania z ul. Abramowicką do mostu na rzece Czerniejówce. 

Autor: rb