tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zajęcia edukacyjne "Dziecko w sieci"

W dniu 22 marca w Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców "Dziecko w sieci".  Celem programu było przedstawienie rodzicom przykładowych zagrożeń, na które narażone są ich dzieci w trakcie korzystania z Internetu, wskazanie możliwych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz konsekwencje prawne.

Autor: rb