tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Utrudnienia w ruchu przy ul. Leona Urmowskiego

Informujemy, że w związku z bezwykopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w ul. Leona Urmowskiego wprowadzone będą zmiany w funkcjonowaniu ww. ulicy, polegające na:

wprowadzeniu czasowego zajęcia jednej strony jezdni,

ograniczeniu prędkości do 30 km/h,

zakaz wyprzedzania,

w drugim etapie prac pojawią się utrudnienia na ul. Filaretów na pasie skrętu w lewo w ul. Leona Urmowskiego.

 

Prace będą prowadzone w dwóch dwudniowych etapach, 20.09.2018 i 24.09.2018 w godzinach od 8.00 do godzin popołudniowych dnia następnego. 

Autor: rb