tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Uroczyste wręczenie świadectw nowo przyjętym strażniczkom i strażnikom

W dniu 18 kwietnia 2019 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego strażników miejskich. 17 nowo przyjętych strażniczek i strażników otrzymało świadectwa, które wręczyli Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, inspektor Robert Szewc oraz Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Jacek Kucharczyk.

Trzymiesięczne szkolenie podstawowe, prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz policjantów i pracowników KWP Lublin, obejmowało zagadnienia prawne, taktyki i techniki przeprowadzania interwencji, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wybrane zagadnienia z prewencji i ruchu drogowego oraz elementy psychologii. Szkolenie zakończyło się dwudniowym egzaminem końcowym, obejmującym wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także test sprawnościowy.

Wszystkim  serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu i witamy w szeregach Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Autor: rb