tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Siedliszczu

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin jak co roku udali się do Domu Dziecka w Siedliszczu aby przekazać jego podopiecznym prezenty pod choinkę zakupione ze składek pracowników Straży Miejskiej. Inicjatorką i główną koordynatorką akcji jest Zastępca Naczelnika Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego, Agnieszka Hołda. Straż Miejska otacza opieką i pomocą Dom Dziecka w Siedliszczu od jego powstania w 2005 roku.

Autor: rb