tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Nabór na stanowisko strażnik-aplikant

Informujemy, że w Straży Miejskiej Miasta Lublin trwa nabór na stanowisko strażnik-aplikant.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adre­sem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 4.05.2017 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji rekrutacyjnej przewiduje się na dzień 9.05.2017 r.
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
ul. Podwale 3 a 20-117 Lublin.

 

Szczegółowe informacje o wymaganiach i procedurze w związku z naborem na stanowisko strażnik-aplikant można znaleźć w BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem

http://bip.lublin.eu/bip/sm/index.php?t=200&id=65367