tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Działania Straży Miejskiej w ramach akcji "Pozwól mi przejść, nie blokuj chodnika"

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach codziennych zadań kontrolują obszar miasta pod kątem prawidłowości parkowania pojazdów, a w szczególności pozostawiania 1,5 metra przejścia dla pieszych na chodniku. Jest to nasze stałe działanie, prowadzone również za pomocą monitoringu miejskiego.

W grudniu roku 2015 Straż Miejska Miasta Lublin rozpoczęła akcję „Chodnik”, której celem miało być zwrócenie uwagi lublinian na problem parkowania pojazdów na chodniku zgodnie z przepisami. 

Akcja jest działaniem długofalowym, składającym się z części edukacyjno-informacyjnej oraz egzekucyjnej. Pierwsza z nich, trwająca do 15 stycznia 2016 roku, polegała na działaniach prewencyjnych, których celem było pouczanie i dyscyplinowanie kierowców do poprawnych zachowań parkingowych, w tym akcji ulotkowej zwiększającej empatię u kierujących i zrozumienie konsekwencji ich negatywnych zachowań.

 

W bieżącym roku do dnia 14 listopada zostało nałożonych za to wykroczenie 415 mandatów karnych.

Ulice, na których najczęściej podejmowane były interwencje, to: 

ul. Junoszy – 30 mandatów,

ul. Leszka Czarnego – 15 mandatów,

ul. Probostwo – 15 mandatów,

ul. Szelburg-Zarembiny – 14 mandatów.

 

W roku 2016 nałożono za to wykroczenie 700 mandatów karnych.

Ulice, na których najczęściej podejmowane były interwencje, to: 

 

ul. Junoszy – 60 mandatów,

ul. Solna – 49 mandatów,

ul. Grottgera – 40 mandatów,

ul. Zuchów – 37 mandatów.

 

Niezależnie od mandatów karnych funkcjonariusze Straży Miejskiej stosowali również inne środki oddziaływania wychowawczego, takie jak pouczenia i zwrócenia uwagi.  

 

 

 

 

Autor: rb