tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Budowa prawego sięgacza ul. Trześniowskiej pomiędzy posesjami nr 45 - 47 w Lublinie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Wykonawca zadania pn: "Budowa prawego sięgacza ul. Trześniowskiej pomiędzy posesjami nr 45 - 47 w Lublinie" informuje, iż z dniem 03.09.2018 r. rozpoczyna prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji.